Elfordonsdag

Hugo Franzén

Franzén Energiteknik AB

Sockerbruksgatan 1

531 40 Lidköping

info@franzenenergiteknik.se

073-085 31 37

 

Elfordonsdag

Ännu en kul dag på jobbet!

 

Energi- och klimatrådgivningen i Mariestads kommun arrangerade 19 sep 2013 en Elfordonsdag med föreläsningar och provkörning.

 

Arrangemanget var en del av Trafikantveckan som genomförs inom hela EU med en rad aktiviteter med olika teman kopplade till hållbara transporter.

 

Energi- och klimatrådgivarna Kristina, Thomas och Peter har gjort ett fantastiskt jobb och fått ihop en av Västsveriges största aktiviteter. Det fanns bland annat 35-40 stycken olika elfordon för olika behov och användningsområden som besökare kunde provköra.

 

Jag hade förmånen att hålla i en av föreläsningarna tillsammans med Jakob Lagerkrantz och Patrik Noring. Presentationerna handlade om moderna elbilar och dess laddinfrastruktur, fördelen med elfordon för att snabba på utvecklingen mot fossilfria transporter samt möjligheten att ladda elbilen med solenergi från egen solel.

 

Lite fakta

Det finns stora fördelar med elfordon och eldrift och punkterna nedan är några av de viktigaste:

  • elmotorn har en högre energieffektivitet i förhållande till en motsvarande bränslemotor och är i storleksordningen 3-4 gånger
  • under förutsättning att elen produceras med solceller, vindkraft, vattenkraft eller biobaserad kraftvärme så blir utsläppen av koldioxid och annan miljöbelastning marginell i förhållande till fossila bränslen och kärnkraft
  • lokalt så förbättras luftkvalitén då elmotorn inte ger upphov till några utsläpp av hälsovådliga ämnen.

 

Om vi har tak i söder och i övrigt bra förutsättningar så kan vi med elen som produceras från en solcellsanläggning på ca 2 kW köra ca 1200 mil per år (vanlig el-familjebil). I dag kan en nyckelfärdig sådan solcellsanläggning köpas för mindre än 45 000 kr och vi behöver då inte tänka på några energikostnader i 25-30 år framåt i tiden.

 

Vill du veta mer så hör gärna av dig!

På bilden syns en nöjd Jakob Lagerkrantz (mitten) efter att han provkört min Twizy. Till höger Patrik Noring.