Solenergi är rätt

Hugo Franzén

Franzén Energiteknik AB

Sockerbruksgatan 1

531 40 Lidköping

info@franzenenergiteknik.se

073-085 31 37

 

 

Solenergi är hett så det gäller att göra rätt!

Den 29 maj 2013 anordnade vi en solenergiutbildning för Hållbar Utveckling Väst och länets Energi- och klimatrådgivare.

 

Dagen bestod av en föreläsning, minutställning och ett antal företagspresentationer.

 

Presentationen behandlade solel och fokus låg på solel ur en Energi- och klimatrådgivares perspektiv, se innehåll i presentationen här till höger.

 

Lite fakta om Energi- och klimatrådgivning

I de flesta kommuner finns det i dag Energi- och klimatrådgivare som hjälper företag, organisationer och privatpersoner med kostnadsfri rådgivning.

 

"Energi- och klimatrådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och minska energianvändningens klimatpåverkan samt bidra till att de av riksdagen antagna energi- och klimatpolitiska målen uppnås.

 

Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt informera om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Energi- och klimatrådgivningen får även omfatta transporter av personer och gods.

 

Energimyndigheten stödjer den kommunala energi- och klimatrådgivningen, dels ekonomiskt, dels genom utbildning och information. På den regionala nivån utgör energikontoren en viktig del i den samlade organisationen omkring energi- och klimatrådgivningen. Energikontoren är 14 stycken till antalet och finns representerade från norr till söder." (källa Energimyndigheten)

 

Vill du ha hjälp att anordna en föreläsning eller en solenergidag så hjälper vi gärna till!