Hem
Det finns många lämpliga industritak
Det finns många lämpliga industritak
Här en solcellsanläggning på 255 kW
Solceller på flerbostadshus
Solceller på flerbostadshus
Bostadsrättsförening där solelen även används för elbilsladdning
Många husföretag erbjuder solceller
Många husföretag erbjuder solceller
Solvillan har byggnadsintegrerade solceller som täcker hela taket
Solceller på förskola
Solceller på förskola
I samband med takrenovering är det kostnadseffektivt att samtidigt
instalera en solcellsanläggning
Solcellsparker inte bara för energibolag
Solcellsparker inte bara för energibolag
En markplacerad solcellsanläggning kan byggas från några 100 kW upp till många GW
Många kommuner var tidiga med att instalera solceller
Många kommuner var tidiga med att instalera solceller
Här ett exempel på en solcellsinstallation på en skola

Franzén Energiteknik är ett oberoende konsultföretag med solenergi som specialområde

Vi hjälper våra kunder i hela kedjan från idé till färdig solcellsanläggning

Vi föreläser, informerar och gör utredningar

Vi hjälper privata och kommunala fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och energikontor m.fl.