Hem

Franzén Energiteknik är ett oberoende konsultföretag med solenergi som specialområde

Det finns många lämpliga industritak
Det finns många lämpliga industritak
Här en solcellsanläggning på ett kyllager
Solceller på flerbostadshus
Solceller på flerbostadshus
Bostadsrättsförening där solelen även används för elbilsladdning
Många husföretag erbjuder solceller
Många husföretag erbjuder solceller
Solvillan har byggnadsintegrerade solceller som täcker hela taket
Solceller på förskola
Solceller på förskola
Installation av solceller i samband med takomläggning
Solcellsparker inte bara för energibolag
Solcellsparker inte bara för energibolag
En markplacerad solcellsanläggning kan byggas från några 100 kW upp till många GW
Många kommuner var tidiga med att instalera solceller
Många kommuner var tidiga med att instalera solceller
Här ett exempel på en solcellsinstallation på en skola

Vi hjälper våra kunder i hela kedjan från idé till färdig solcellsanläggning

Vi föreläser, informerar och gör utredningar

Vi hjälper privata och kommunala fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och energikontor m.fl.